мисия

визия

за фирмата

бизнес услуги

регулаторни услуги

инвестиционни услуги

счетоводни услуги

одиторски услуги

office@brassofia.eu

Business & Regulatory Advisory Services
Бизнес и Регулаторни Консултантски Услуги

    Главна     Български     English     Deutsch     Русский     Контакт    

„БРАС София“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 11.08.2020 г. „БРАС София“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073-7358-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 11.11.2020 г.

Проектът е на стойност 5 000 лв., от които 4 250 лв. европейско и 750 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Дата на публикуване: 11.08.2020 г.