мисия

визия

за фирмата

бизнес услуги

регулаторни услуги

инвестиционни услуги

счетоводни услуги

одиторски услуги

тел.: +359 2 9578469
факс: +359 2 8567422
office@brassofia.eu

Business & Regulatory Advisory Services
Бизнес и Регулаторни Консултантски Услуги
               Счетоводни услуги

    Главна     Български     English     Deutsch     Русский     Контакт    Счетоводно обслужване
 • Счетоводни услуги за широк кръг от клиенти. Независимо от размера и сложността на бизнеса, ние осигуряваме високо качество, добавената стойност, счетоводство и счетоводни услуги, предназначени да отговорят на бизнес потребностите на клиентите, като същевременно се поддържат винаги най-високите професионални стандарти, изисквани от нашата професия;
 • Текущи счетоводни операции, свързани с доходите, разходи, парични средства;
 • Поддържане на регистър на дълготрайните активи;
 • Периодично създаване и обработване на документи, съдържащи информация за работниците и служителите, свързани с осигуровки, данъци и обезщетения;
 • Изготвяне и подаване на ДДС, ВИЕС и Интрастат декларации;
 • Подкрепа пред административни, данъчни, финансови и митнически органи в България.

  Подготовка на информация за нуждите на управлението
 • Изготвяне на отчети и прогнози на данни за нуждите на мениджмънта, анализ.

  Финансови отчети, годишни и текущи
 • Изготвяне на счетоводна информация;
 • Подготовка на финансови отчети;
 • Поддържане на връзки с одиторите на компанията.

  Вътрешен контрол
 • Наблюдение на финансовите и счетоводни дейности и показатели (вътрешен одит) и свързаните с това консултантски услуги;
 • Периодичен преглед на текущата финансово-счетоводна дейност на дружествата;
 • Анализ за достоверността на бизнес операциите;
 • Подготовка на периодични отчети в съответствие с изискванията на международните счетоводни стандарти и европейските практики;
 • Преглед и актуализиране на счетоводната политика
 • Подготовката на необходимите справки за държавната администрация и Българската народна банка.